Mạng cộng đồng tuyển dụng bao gồm:

- Hệ sinh thái đa dạng hỗ trợ lao động, học sinh, sinh viên

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận ứng viên nhanh chóng và hiệu quả

- Kết nối thị trường lao động theo thời gian thực

- Cung cấp các thông tin thị trường lao động hữu ích

o   Trang thông tin điện tử người tìm việc – việc tìm người

o   Ứng dụng trên smart phone hỗ trợ lao động bảo hiểm thất nghiệp và kết nối thông tin thị trường lao động