NAM TIẾN tôn trọng những thông tin cá nhân của bạn. Bạn vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật và tìm hiểu về những quy định bảo mật thông tin sau đây của chúng tôi.

 

Khi bạn truy cập, đăng ký và sử dụng dịch vụ trên website Nam Tiến.com.vn có nghĩa rằng bạn đã đồng ý và chấp nhận ràng buộc bởi các điều khoản của bản quy định bảo mật của chúng tôi.

 

1. Những thông tin thu thập từ bạn

 

Website Nam Tiến.com sẽ thu thập thông tin của bạn khi bạn đăng ký trên website với các thông tin như: tên, email, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, và các thông tin khác, nhằm mục đích nhận biết các thông tin riêng của từng cá nhân khi bạn đăng ký hay sử dụng trang Website.

 

Chúng tôi chỉ tập hợp các thông tin để đáp ứng nhu cầu của người truy cập và chỉ khi cần thiết cho mục đích thương mại của chúng tôi trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Chúng tôi cũng tập hợp các thông tin thông thường của người truy cập vào Website như: địa chỉ IP, trình duyệt Web, các kiểu của hệ thống điều hành, thời gian, ngày bạn truy cập vào Website, và những sự mô tả khác. Chúng tôi có thể kết hợp những thông tin thông thường với những thông tin cá nhân.

 

Mỗi trang trong phạm vi Website Congtynamtien.net đều có đường dẫn tới Chính sách Bảo mật này.

 

2. Mục đích thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

 

-  Xác định danh tính của bạn

 

-  Cung cấp một trong các Dịch vụ của Congtynamtien.net mà bạn đã yêu cầu.

 

-  Điều hành và quản lý các Dịch vụ của Nam Tiến.com.vn đã cung cấp cho bạn.

 

-  Liên lạc với bạn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Congtynamtien.net.

 

-  Sắp xếp các dịch vụ cụ thể cho bạn, hoặc cải thiện các cơ hội tìm gia sư, lớp học cho bạn.

 

-  Xử lý đơn yêu cầu trong quá trình sử dụng Dịch vụ của NAM TIẾN mà bạn đã yêu cầu.

 

-  Điều tra và giải quyết các khiếu nại hoặc thắc mắc khác mà bạn gửi đến NAM TIẾN liên quan đến các Dịch vụ của NAM TIẾN.

 

-  Giám sát và cải thiện việc thực hiện các Dịch vụ của Nam Tiến.

 

-  Duy trì và phát triển các Dịch vụ của Nam Tiến.

 

-  Am hiểu về các nhu cầu thông tin và liên lạc của bạn để Nam Tiến nâng cao và điều chỉnh các Dịch vụ của Nam Tiến.

 

-  Hỗ trợ Nam Tiến am hiểu các lựa chọn duyệt thông tin ưu tiên của bạn để Nam Tiến có thể điều chỉnh nội dung phù hợp.

 

-  Phát hiện và ngăn chặn hoạt động gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

 

-  Ngoài ra, Nam Tiến có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích:

 

-  Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn các Dịch vụ khác của Nam Tiến.

 

-  Thúc đẩy và giới thiệu đến bạn các dịch vụ của các bên thứ ba mà Nam Tiến thấy phù hợp với sự quan tâm của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu một bên thứ 3 cố tình lấy thông tin của người dùng bất hợp pháp mà chưa được sự cho phép của chúng tôi. Bên thứ 3 sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và xâm phạm tài sản của chúng tôi (bao gồm tất cả các nội dung trên website Nam Tiến.com.vn).

 

-  Gửi đến bạn các tin nhắn chúc mừng và/hoặc tin nhắn thông báo lỗi trên các trang Web Nam Tiến và/hoặc các thông tin Dịch vụ của Nam Tiến.

 

-  Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin nếu có yêu cầu pháp lý, hay từ một cơ quan chính phủ yêu cầu.

 

-  Chúng tôi có thể dùng tên bạn, tên hay logo của bạn, hay thông tin khác về hoặc từ các quảng cáo gia sư hoặc tài khoản xem thông tin gia sư của bạn cho bất kỳ hay tất cả các mục đích tiếp thị của Công ty Nam Tiến.

 

-  Bất kỳ phản hồi nào bạn gửi đến cho chúng tôi sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và chúng tôi có thể dùng phản hồi đó (Như các câu chuyện thành công) cho các mục đích tiếp thị, hoặc liên hệ với bạn để có thêm thông tin.

 

3. Cookies

 

Thông tin chúng tôi có về bạn thông qua quá trình bạn đăng ký hoặc sử dụng Cookies để lưu và theo dõi thông tin về bạn trong quá trình sử dụng dịch vụ. Vậy Cookies là gì?

 

Cookie là một lượng nhỏ dữ liệu được gửi tới trình duyệt của bạn từ máy chủ web và được lưu trên đĩa cứng máy tính của bạn. Thông qua cookie:

 

-  Chúng tôi nắm được các thông tin từ bạn tại lần cuối cùng bạn truy cập website.

 

-  Lưu theo yêu cầu của bạn hoặc lưu thông tin truy cập lên máy của bạn để bạn không phải nhập lại mỗi lần ghé thăm website của chúng tôi.