ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

I. Thỏa thuận sử dụng chung

NAM TIẾN cung cấp cho người sử dụng Dịch Vụ thông tin về các chủ đề liên quan đến giáo dục trên Congtynamtien.net.

NAM TIẾN cung cấp dịch vụ cho phép người sử dụng có thể trao đổi các thông tin về giáo dục thông qua trang web Congtynamtien.net.

NAM TIẾN cho phép người sử dụng truy cập và sử dụng sản phẩm trên website Congtynamtien.net.

II. Đăng kí tài khoản, đăng nhập và sử dụng Dịch Vụ

Người sử dụng tự chịu trách nhiệm về năng lực hành vi trong việc đăng ký tài khoản và sử dụng trang web Congtynamtien.net. Người sử dụng phải từ trên 14 tuổi trở lên. Trường hợp người sử dụng dưới 14 tuổi mà chưa có hộ chiếu/ thẻ căn cước, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của mình để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước Pháp luật về việc đăng ký đó. Trước khi đăng ký tài khoản, người sử dụng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa Thuận này. Người sử dụng phải cung cấp thông tin một cách trung thực, đầy đủ và cập nhật các thông tin này khi có sự thay đổi trong thực tế. Các vấn đề thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin vui lòng xem trong mục Chính sách bảo mật thông tin bên dưới.

Sau khi người sử dụng đăng nhập vào hệ thống, người sử dụng có thể thay đổi tên thành viên. Tên thành viên phải tuân theo nội quy đặt tên theo quy định, không vi phạm những điều cấm của Thỏa Thuận này và các quy định có liên quan của Nhà nước.

Một số tính năng yêu cầu người sử dụng phải đăng ký, đăng nhập để sử dụng. Nếu người sử dụng không đăng ký, đăng nhập thì chỉ sử dụng được các tính năng thông thường. Chúng tôi khuyến khích người sử dụng đăng ký tài khoản để sử dụng đầy đủ các tính năng trên Website Congtynamtien.net được tốt nhất.

Trên Website Congtynamtien.net xuất hiện link website, hoặc biểu tượng website khác, những website này không thuộc kiểm soát hoặc sở hữu của NAM TIẾN. Việc truy cập tới các trang khác này hoàn toàn có thể gặp rủi ro, nguy hiểm. Người sử dụng hoàn toàn chịu trách nhiệm rủi ro khi sử dụng website liên kết này. NAM TIẾN sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kì website hoặc điểm đến nào ngoài trang hệ thống trang web của NAM TIẾN.

Người sử dụng có thể chấm dứt việc đăng ký nếu không muốn sử dụng Dịch Vụ nữa. NAM TIẾN có thể chấm dứt việc đăng ký của người sử dụng hoặc hạn chế người sử dụng truy cập vào một số phần của Dịch Vụ nếu có căn cứ xác định người sử dụng đã vi phạm các điều khoản trong Thỏa Thuận này hoặc các quy định của Pháp luật.

Người sử dụng không truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ bằng các phương thức được tự động hóa (như harvesting bots, robot, gián điệp hoặc scraper) mà không có sự cho phép bằng văn bản của NAM TIẾN.

Thành viên phải thông báo cho bộ phận quản trị Website Congtynamtien.net biết khi tài khoản và mật khẩu bị truy cập trái phép.

NAM TIẾN có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập Website Congtynamtien.net sau 60 ngày kể từ ngày đăng ký.

NAM TIẾN có quyền xóa các tài khoản của người sử dụng nếu tài khoản này không được sử dụng để đăng nhập vào Congtynamtien.net trong 1 (một) năm tính từ lần sử dụng cuối cùng

III. Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Truy cập Congtynamtien.net. Bạn có trách nhiệm tự cung cấp tất cả phần cứng, phần mềm, số điện thoại hoặc các thiết bị liên lạc khác và/hoặc dịch vụ kết nối tới Internet và truy cập Website Congtynamtien.net, đồng thời có trách nhiệm trả mọi khoản phí truy cập Internet, phí điện thoại hoặc các khoản phí khác phát sinh trong quá trình kết nối Internet và truy cập Website.

Người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính hợp pháp của những thông tin mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Người sử dụng đều đồng ý không dùng trang web vì bất kỳ những điều dưới đây:

Đăng tài liệu vi phạm bất kỳ quy định pháp luật hiện hành nào.

Đăng tài liệu theo cách thức có thể xâm phạm đến bản quyền, thương hiệu, bí mật thương mại hoặc quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay xâm phạm đến sự bảo mật, danh tiếng, hoặc quyền cá nhân của người khác.

Đăng bất cứ thông tin tiểu sử hoặc thông tin nào không đầy đủ, giả mạo hoặc không chính xác, không phải là hồ sơ chính xác.

Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

Chia sẻ với bên thứ ba bất kỳ thông tin truy cập hay nội dung, dữ liệu giới hạn quyền sử dụng tại trang website Congtynamtien.net.

Tập hợp, sao chép hoặc nhân bản bằng bất kỳ cách nào nội dung trên website Congtynamtien.net hoặc thông tin sẵn có từ trang web Congtynamtien.net mà không được sự đồng ý bằng văn bản của NAM TIẾN. Không được phép sử dụng bất kỳ nội dung nào của Congtynamtien.net cho mục đích thương mại mà không được sự cho phép của chúng tôi.

Sử dụng dịch vụ Congtynamtien.net cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc hoạt động bất hợp pháp nào hoặc có thể tạo ra sự sách nhiễu cho bất kỳ người nào hoặc bao gồm bất kỳ đường dẫn nào đến tài liệu có nội dung xấu theo nhận định của Congtynamtien.net.

Gửi thư, email, thực hiện các cuộc gọi, hoặc gửi các bản fax không cần thiết nhằm khuyến khích và/hoặc quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ tới bất kỳ người dùng nào đang sử dụng trang Congtynamtien.net.

Cố tình gây trở ngại với dịch vụ đối với bất kỳ Người dùng, máy chủ hoặc mạng lưới, bao gồm, không giới hạn, việc thông qua các phương thức chèn virus đến bất kỳ trang website .com.vn, nạp chồng, "làm ngập", "gửi thư rác", "tạo bom mail", hoặc "tạo sự cố".

IV. Quyền và trách nhiệm của NAM TIẾN

NAM TIẾN có quyền cung cấp dịch vụ mạng xã hội cho công cộng trừ các dịch vụ bị cấm theo quy định của Pháp luật.

NAM TIẾN có quyền áp dụng các quy định về điều khoản sử dụng dịch vụ bổ sung mà không cần phải được người sử dụng đồng ý.

Trong quá trình sử dụng sản phẩm, nếu người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong Thỏa Thuận này, Công Ty có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của người sử dụng mà không cần sự đồng ý của người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với người sử dụng.

NAM TIẾN có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với những tài khoản đăng ký thông tin không chính xác đầy đủ theo quy định và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại Thỏa Thuận này.

Đối với mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng Website Congtynamtien.net, NAM TIẾN có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng sản phẩm cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố người sử dụng trước Pháp luật nếu cần thiết.

Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng hacks, truyền bá nội dung cấm hoặc những lỗi khác, NAM TIẾN có quyền sử dụng những thông tin mà người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của Pháp luật.

NAM TIẾN có quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia. Theo đó, NAM TIẾN có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên Website Congtynamtien.net.

NAM TIẾN có quyền bảo trì và nâng cấp hệ thống để phục vụ tốt hơn. Quá trình bảo trì hay nâng cấp có thể làm gián đoạn việc sử dụng dịch vụ hoặc chất lượng dịch vụ không đảm bảo trong thời điểm bảo trì hay nâng cấp.

V. Giải quyết tranh chấp

1. Bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của NAM TIẾN sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh trong quá sử dụng dịch vụ phải được gửi đến NAM TIẾN ngay sau khi xảy ra sự kiện phát sinh khiếu nại theo: Địa chỉ: 85 Nguyễn Thanh Tuyền, Phường 2, Quận Tân Bình

3. NAM TIẾN sẽ căn cứ từng trường hợp cụ thể để có phương án giải quyết cho phù hợp. Khi thực hiện quyền khiếu nại, người khiếu nại có nghĩa vụ cung cấp các giấy tờ, bằng chứng, căn cứ có liên quan đến việc khiếu nại và phải chịu trách nhiệm về nội dung khiếu nại, giấy tờ, bằng chứng, căn cứ do mình cung cấp theo quy định pháp luật.

4. Nam Tiến chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người Dùng trong trường hợp bạn đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.

5. Đối với tranh chấp giữa Người Dùng với nhau, hoặc tranh chấp với Bên Thứ Ba, có thể Nam Tiến sẽ gửi thông tin liên hệ cho các đối tượng tranh chấp để các bên tự giải quyết hoặc NAM TIẾN sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để giải quyết. Theo đó NAM TIẾN sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người dùng hợp pháp và chính đáng.

6. Người Dùng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ NAM TIẾN khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của người dùng trong quá trình sử dụng sản phẩm.

7. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng sáu mươi (60) ngày kể từ ngày một Bên thông báo cho Bên còn lại bằng văn bản về việc phát sinh tranh chấp thì một trong các Bên có quyền đưa vụ việc ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại TP Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật, Bên thua kiện sẽ phải chịu toàn bộ các chi phí tố tụng tại tòa án.

VI. Thông tin liên lạc

Nếu bạn có câu hỏi về Điều khoản sử dụng này, vui lòng gửi email tới địa chỉ namtiencongty@gmail.com để được giải đáp nhanh nhất. Hotline 024.66.81.82.96